Asortyment

Ekomiał

Koks jest to paliwo z niewielkimi zanieczyszczeniami, pozyskiwane z węgla. Jest to stały materiał węglowy pochodzący z destylacji rozkładowej niskiej popiołu, o małej zawartości siarki węgla kamiennego. Koks z węgla jest
szary i twardy.

Palenie koksu wytwarza mniej gazu generatorowego, który stanowi mieszanka tlenku węgla i azotu. Zaletą koksu jest wysoka kaloryczność, co daje wyższą wartość opałową w porównaniu do zwykłego węgla kamiennego. Daje większą temperaturę w stosunkowo krótszym okresie czasu. Często stosowany do opalania budynków o dużej powierzchni, wymagających utrzymania stałej temperatury.

Wybierz oddział z listy